Job Details

Application to be appointed to panel of Property Arbitrators – Reference Committee

08-04-22 02:04
Land Values Reference Committee

Reference Committee - Panel of Property Arbitrators (Compulsory Purchase Orders and Wayleaves)

The Land Values Reference Committee wishes to establish a panel of suitably qualified Property Arbitrators to which the Committee may refer cases.

An application form and leaflet containing information on the criteria for inclusion on the panel is available below and on the courts website:

Information Booklet

Application Form

Completed applications should be submitted by e-mail to superiorcourtsoperations@courts.ie by 4.00 pm on Friday 22nd April 2022

*************************

An Coiste Réitigh - Painéal na n-Eadránaithe Maoine  (Orduithe Ceannaigh Éigeantaigh agus Táillí Slí-Cheada)

Is mian leis an gCoiste Réitigh um Luachanna Talún painéal d’Eadránaithe Maoine a bhfuil na cáilíochtaí cuí acu a chur i mbun a mbeidh an Coiste in ann cásanna a tharchur chucu.

Tá foirm iarratais ar fáil ag www.courts.ie/careers, chomh maith le bileog ina bhfuil faisnéis sonraithe faoi na critéir atá ag teastáil le bheith incháilithe chun freastal ar an bpainéal

Ba cheart an t-iarratas, agus é líonta amach ina iomláine, a chur isteach i ríomhphost chuig superiorcourtsoperations@courts.ie faoi 4.00 i.n., Dé hAoine, an 22 Aibreán 2022

[addtoany]
Back To Top